Национално външно оценяване

НВО - IV клас

На основание Заповед N 356 / 23. 04. 2014 г. на Директора на ОУ "Васил Априлов" - Бургас, родителите на учениците от IV клас могат да получат информация за резултатите от Националното външно оценяване от Класните ръководители на 19 и 20 май 2014 г.

Родителска среща

7-клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с Националното външно оценяване И ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII клас и на основание Заповед N347/10.04.2014 г. на Директора за утвърден План за Информационна кампания, НА 08. 05. 2014 г. ще се проведе РОДИТЕЛСКА СРЕЩА. НАЧАЛО: 18 часа - в класните стаи на VII клас - III етаж.

На вниманието на ученици и родители!

От 1 МАЙ 2014 г. до 6 май 2014 г. са НЕУЧЕБНИ ДНИ / на основание чл.154 от Кодекса на труда и Решение N 697 / 14. 11. 2013 г. на Министерския съвет за разместване на почивните дни /. Дните, в които се отработват 2 и 5 май 2014 г. са: 10. 05. 2014 г. - със [още]