НВО IV клас

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Учебна 2022/2023 година

 

Български език и литература 29.05.2023 г. начало 10,00 часа
Математика 30.05.2023 г. начало 10,00 часа
Заповед №РД 09-4065/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката
 
  Национално външно оценяване – IV клас
  Материали в сайта на Министерството на образованието и науката