НВО IV клас

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Учебна 2020/2021 година

 

Български език и литература 27.05.2021 г. начало 10 часа
Математика 28.05.2021 г. начало 10 часа
Заповед №РД 09-2121/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката
 
  Национално външно оценяване – IV клас
  Материали в сайта на Министерството на образованието и науката

 

Иновативно училище