НВО IV клас

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Учебна 2021/2022 година

 

Български език и литература 26.05.2022 г. начало 10 часа
Математика 27.05.2022 г. начало 10 часа
Заповед №РД 09-1805/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката
 
  Национално външно оценяване – IV клас
  Материали в сайта на Министерството на образованието и науката