ГРАФИЦИ

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 година

ЗАПОВЕД № РД 09-1804/31. 08. 2021 г. на Министъра на образованието и науката

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02.2022 г.  – междусрочна за  I – VII клас
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I – VII клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

31.05.2022 г. – І – III клас

15.06.2022 г. – IV – VI клас
30.06.2022 г. – IV – VIІ клас

 
   
ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ – II СРОК  
ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ – I СРОК  
   
СХЕМА НА КЛАСНИТЕ СТАИ  
   
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – Прогимназиален етап – II срок  
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – Прогимназиален етап – I срок  
   
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – Начален етап – II срок  
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – Начален етап – I срок  
   
ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ – Начален етап – II срок   
ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ – Начален етап – I срок   
   
ГРАФИК ЗА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ – Прогимназиален етап – II срок  
ГРАФИК ЗА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ – Прогимназиален етап – I срок  
   
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ ОТ УУП – II срок  
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ ОТ УУП – I срок  
   
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ – II срок  
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ – I срок