Logo

ГРАФИЦИ

Loading

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 година

ЗАПОВЕД № РД 09-2047/28. 08. 2023 г. на Министъра на образованието и науката

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023/2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за XII клас

Неучебни дни:

17.05.2024  г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на VII клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на VII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

29.05.2024 г. – І – III клас
14.06.2024 г. – IV – VI клас
28.06.2024 г. – VIІ клас

 
   
ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ – I СРОК   
ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ – II СРОК  
   
СХЕМА НА КЛАСНИТЕ СТАИ  
   
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – Прогимназиален етап – I срок  
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – Прогимназиален етап – II срок  
   
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – Начален етап – I срок    
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – Начален етап – II срок  
   
ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ – Начален етап – I срок   
ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ – Начален етап – II срок   
   
ГРАФИК ЗА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ – Прогимназиален етап – I срок  
ГРАФИК ЗА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ – Прогимназиален етап – II срок  
   
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ ОТ УУП – I срок  
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ ОТ УУП – II срок  
   
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ – I срок  
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ – II срок