Logo

Материална база

Loading

ОУ “Васил Априлов” – Бургас разполага със съвременна материална база за
обучение и възпитание на децата и учениците.

В училището има Център за модерно образование, атрактивни класни стаи за учениците от I клас, физкултурен салон и нови спортни площадки, много добре оборудван медицински кабинет, ученически стол, ресурсен кабинет.

Във всички класни стаи преподаватели и ученици използват мултимедия и лаптоп, Интернет. Компютърният кабинет разполага с интерактивна дъска.

В Мултифункционалната зала на III етаж е разположен съвременен компютър с вграден инструментариум mozaBook – образователен презентационен софтуер за ефектно интерактивно съдържание на изучаваните предмети, 3D анимации, виртуални лаборатории, електронни и видео уроци, изображения, интегрирани приложения.