Олимпиади, състезания

  УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ОБЩИНСКИТЕ КРЪГОВЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТНИТЕ КРЪГОВЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ  ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 
 
   

Общинският кръг на ученическата олимипиада по математика за  учениците от IV – VII клас ще се проведе на 10. 12. 2022 г. /събота/ от 9,00 ч. в сградата на училището.

 
Общинският кръг на ученическата олимипиада по български език и литература  V – VII клас ще се проведе на 21. 01. 2023 г. от 9,00 ч. в сградата на училището.
 
 
 
 
 
Международният турнир “Математика без граници” – Есен за учениците от I – VII клас ще се проведе на 27. 10. 2022 г., в сградата на училището.

Международният турнир “Математика без граници” – Есен за учениците от I – VII клас ще се проведе на 26. 01. 2023 г., в сградата на училището.

 
Националната олимпиада “Знам и мога” – общински кръг за учениците от IV клас ще се проведе на 21. 01. 2023 г. от 9,00 ч. в сградата на училището.