Олимпиади, състезания

  УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, КОЛЕГИ,

Областният кръг на олимпиадата “Знам и мога” ще се проведе на 27. 02. 2021 г. в сградата на ОУ “Васил Априлов” от 9,00 часа. Класираните ученици следва да се явят в училище в 8,30 ч. като носят документ за самоличност и лични предпазни противоепидемични средства. Разпределението по зали е поместено в меню Ученици / Олимпиади и състезания.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ЗАЛИ

 

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Представяме на Вашето внимание списък на учениците от област Бургас, които са класирани за областен кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“  през учебната 2020/2021 година.

Списъкът съдържа информация от протоколите с резултати от общинския кръг, които са ни предоставени до този момент.

Поздравяваме всички ученици за старанието и постигнатите резултати!

Ако забележите някакво несъответствие, свържете се с нас на e-mail: vasilaprilov@abv.bg.

Подробности относно провеждането на областния кръг ще бъдат публикувани допълнително.

  Списък с класираните за областен кръг по Националната олимпиада „Знам и мога“  
 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Класираните за Областен кръг на Националната олимпиада по математика трябва да се явят в 8,30 ч. на 13. 02. 2021 г.

в ППМГ “Акад. Н. Обрешков” – Бургас.

ЗАПОВЕД РД09-2134/28. 08. 2020 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020 – 2021 година, на националните състезания през учебната 2020 – 2021 година и на националните състезания по професии през учебната 2020 –2021 година 

 

 


  
УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Класираните за Областен кръг на Националната олимпиада по математика трябва да се явят в 8,30 ч. на 05. 02. 2020 г.

в ППМГ “Акад. Н. Обрешков” – Бургас.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Състезанията “Аз и числата” и “Математика без граници” ще се проведат както следва:

“Математика без граници” от 12,30 ч. на 06. 02. 2020 г. на първия етаж в училище

“Аз и числата” от 12,30 ч. на 07. 02. 2020 г. на първия етаж в училище


ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ 2019 / 2020

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ОБЛАСТЕН КРЪГ – СПИСЪЦИ НА КЛАСИРАНИТЕ

 

 

ОЛИМПИАДИ

Заповед за олимпиади на Министъра на образованието и науката

 


 ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ  2018/2019

02.02.2019г. – 9 часа – Математика – ППМГ “Акад. Никола Обрешков” – Бургас


Класирани ученици от ОУ “Васил Априлов” – Бургас

03.02.2019г. – 9 часа – Български език и литература –

ОУ “Братя Миладинови” – Бургас

Класирани ученици от ОУ “Васил Априлов” – Бургас

05.02.2019г. – 9 часа – Физика – ОУ “Св. Климент Охридски” – Бургас

Класирани ученици от ОУ “Васил Априлов” – Бургас

16.02.2019г. – 9 часа – История и цивилизации – ОУ “П. Р. Славейков” – Бургас

Класирани ученици от ОУ “Васил Априлов” – Бургас

23.02.2019г. – 9 часа – “Знам и мога” – IV клас – ОУ “П. Яворов” – Бургас

Класирани ученици от ОУ “Васил Априлов” – Бургас

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ 2018/2019

Заповед за провеждане на Общински кръг на олимпиади

15.12.2018г. – 9 часа – МАТЕМАТИКА – IV, V, VI, VII клас

Регламент за провеждане на олимпиада по Математика

16.12.2018г. – 9 часа – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – V, VI, VII клас

Регламент за провеждане на олимпиада по Български език и литература

10.01.2019г. – 9 часа – ФИЗИКА – VII клас

Регламент за провеждане на олимпиада по Физика

11.01.2019г. – 9 часа – ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – V, VI, VII клас

Регламент за провеждане на олимпиада по История и цивилизации

18.01.2019г. – 9 часа – ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – V, VI, VII клас

Регламент за провеждане на олимпиада по География и икономика

26.01.2019г. – 9 часа – “ЗНАМ И МОГА” – IV клас

Регламент за провеждане на олимпиада “Знам и мога”

 
 
СЪСТЕЗАНИЯ

30.03.2019 г от 9 часа

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас,

ЗАЯВИЛИ желание за участие.

Учениците се явяват в сградата на училището в 8,30 часа с документ

за самоличност.

Разпределението на учениците по зали ще бъде обявено на 29.03.2019г.

Регламент за провеждане на Пролетното матемаическо състезание за IV клас

 
23.03.2019г. – 11,00 часа 

Областен кръг на Национално математическо състезание

“Европейско кенгуру”

Време за работа 90 минути.

Учениците от ОУ “Васил Априлов” – Бургас, заявили желание за участие

в състезанието, следва да се явят в сградата на училището в 10,30 часа.

Регламент за провеждане на Националното математическо състезание “Европейско кенгуру”

 

22.02.2019г. – 10 часа – СУ “Добри Чинтулов” – Бургас

Областен кръг на Национално състезание

Музикална игра “Ключът на музиката” 

Класирани ученици от ОУ “Васил Априлов” – Бургас

23.02.2019г. – 10 часа – СУ “Св. СВ. Кирил и Методий” – Бургас

Състезание по Английски език за  ученици от II  клас “We love English” 

Списък на учениците от ОУ “Васил Априлов” – Бургас

Състезание по Английски език за второкласници

XXVII Математически турнир “Иван Салабашев” – 01.12.2018г.
Информация за турнира
 
XXVI Коледно математическо състезание
Информация за състезанието
 
Национално финално състезание на
Сдружение на българските начални учители за ученици I – IV клас

Информация за състезанията

 

 

 

Иновативно училище