ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА 2021 / 2022 УЧЕБНА ГОДИНА

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Официалното откриване на учебната 2021/2022 година ще се проведе на 15.09.2021 г. от 9:00ч. с учениците от I клас и V клас. За останалите ученици учебната година ще бъде открита при спазване на следния график: клас час на откриване II а клас  10,30 II б клас 10,30 II в клас 10,30 II г клас 10,30 III а клас 11,30 III б клас 11,30 III в клас 11,30 IV а клас 12,15 IV [още]

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че на 09 септември ще се проведат родителските срещи в ПЪРВИ клас при следния график: I а клас – 09. 09. 2021 г. – 17. 30 ч. – залата на третия етаж I б клас  – 09. 09. 2021 г.– 17. 30 ч. – физкултурен салон I в клас – 09. 09. 2021 г. – [още]

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че на 07 и  08 септември ще се проведат родителските срещи в V клас при следния график. V а клас – 08. 09. 2021 г. – 18. 00 ч. – залата на третия етаж V б клас  – 07. 09. 2021 г. – 18. 00 ч. – залата на третия етаж V в клас – [още]

Информация за учениците записани за първи път в I клас в началото на новата учебна 2021/ 2022 година

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на Еднократна помощ от 300.00 /триста/ лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са [още]

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, В публикувания по – долу списък можете да намерите в коя паралелка е разпределено Вашето дете в I клас за учебната 2021 / 2022  година по входящия номер на записване. СПИСЪК С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  Уведомяваме Ви, че първата родителска среща ще се проведе на 21. 07. 2021 г. /сряда/ от 18,00 часа.