Logo

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Loading

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Заявление за преместване
   
Приемане на ученици в V клас по училищен прием в училище
Заявление за прием в V клас
   
Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
Заявление за записване в първи клас
   
Издаване на Удостоверение за валидиране на компетентности
Заявление за валидиране на компетентности
   
Издаване на Заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Заявление за признаване на завършен клас, етапи на училищно обучение или степени на образование по документи, издадени от училища в чужди държави
   
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование
Заявление за издаване на дубликат на документ
   
Заявление за издаване на Удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход
Протокол за приемане на устно заявление за издаване на Удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход
   
Заявление за издаване на Удостоверение образец УП-3 за осигурителен /трудов/ стаж
Протокол за приемане на устно заявление за издаване на Удостоверение образец УП-3 за осигурителен /трудов/ стаж
   
Предоставяне на достъп до обществена информация

Заявление за предоставяне на информация

Протокол за приемане на устно заявление

Отчет на постъпилите заявления по реда на ЗДОИ през 2019 г.

 

   
Вътрешни правила за организация на административното обслужване