Ръководство

ДИРЕКТОР
Марияна Георгиева Стефанова
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР по учебната дейност
Милена Атанасова Панчева
  
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР по учебната дейност  
Велина Ангелова Александрова
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР по АСД
Галина Йорданова Костова