Контакти

ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ”

Адрес: гр. Бургас, ул. “Сан Стефано” 88

vasilaprilov@abv.bg
www.ouaprilov.org

Директор: МАРИЯНА СТЕФАНОВА

Приемно време: четвъртък, от 14,00 до 16,00 часа

ТЕЛ: 056 / 54 26 20;  GSM: 0879 06 08 56
ФАКС: 056 / 54 26 20

Заместник-директор по учебната дейност: МИЛЕНА ПАНЧЕВА

ТЕЛ: 056 / 80 02 10; GSM: 0889 60 25 20

Заместник-директор по учебната дейност: ВЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

ТЕЛ: 056 / 80 02 10; GSM: 

Заместник-директор по административно-стопанската дейност:

ГАЛИНА КОСТОВА

ТЕЛ: 056 / 80 02 10; GSM: 0878 91 37 39

Канцелария:
Тел. / централа:  056 / 80 03 10

Технически организатор:

Тел.: 056 / 59 01 55

Медицински кабинет:

Тел.: 056 / 59 05 05

 

Иновативно училище