Logo

НВО и Прием – VII клас

Loading

 

 

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Учебна 2023/2024 година

 
 
Български език и литература 19. 06. 2024 г. начало 09,00 часа
Математика 21. 06. 2024 г. начало 09,00 часа
Чужд език  /по желание на ученика/  20. 06. 2024 г. начало 09,00 часа
 

Заповед № РД 09-2050/28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката

Материали в сайта на Министерството на образованието и науката

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА