НВО и Прием – VII клас

 

 

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Учебна 2022/2023 година

 
 
Български език и литература 13. 06. 2023 г. начало 09,00 часа
Математика 16. 06. 2023 г. начало 09,00 часа
Чужд език  /по желание на ученика/  14. 06. 2023 г. начало 09,00 часа
 

Заповед № РД 09-4065/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката

Материали в сайта на Министерството на образованието и науката

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА