Logo

Архив

Loading

Програми и проекти 2022/2023

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НОИР” ПРОЕКТ № BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА“

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”, МОДУЛ  “ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ” 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА”

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА”

Програми и проекти 2021/2022

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НОИР” ПРОЕКТ № BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА“

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”, МОДУЛ  “ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ” 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”, МОДУЛ 3 “ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЕКИПНА РАБОТА НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛНИЯ ЕТАП С УЧИТЕЛИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

Програми и проекти 2020/2021

Проекти 2019/2020

Проекти 2017/2018

Проекти 2016/2017

 

Проекти 2014/2015