Logo

Национална програма “Заедно в изкуствата и спорта”

Loading

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

“ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА”

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: 

 • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;
 •  Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
 •  Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
 •  Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
 • Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
 •  Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
 •  Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.
 • Развитие на естетически усет и креативно мислене. Познаване на различните техники и материали, както и в по-задълбочен смисъл техните характеристики и свойства. Стимулиране на личностното развитие чрез участия и изяви в областта на изобразителното изкуство.

ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” Е БЕНЕФИЦИЕНТ 

ПО МОДУЛ 1.  “ИЗКУСТВА

ПО МОДУЛ 2.  “СПОРТ

МОДУЛ 1.  “ИЗКУСТВА“

 • музикално изкуство – Вокална група за изпълнение на народни песни V – VII клас, с ръководител Жасмина Дерменджиева – старши учител по музика
 • танцово изкуство – Съвременни танци – мажоретни/ съвременни танци I-IV клас с ръководител Ренета Терзиева – учител ГЦОУД
 • изобразително изкуство – Изящни изкуства VI клас с ръководител Анна Михайлова – старши учител прогимназиален етап, преподавател по изобразително изкуство
МОДУЛ 2.  “СПОРТ“

 • отбор по футбол – IV клас, с ръководител Димчо Кацаров –  старши учител по физическо възпитание и спорт
 •  отбор по волейбол – V-VII клас(момичета), с ръководител Георги Иванов – учител по физическо възпитание и спорт

Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на
личното творчество, на музикалното и изобразително изкуство в училище.
Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва
силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за
физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.