УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – 2021/2022 

НАЧАЛЕН  ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП

 

Иновативно училище