Logo

Съобщения

Loading

АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ В @EDU. MON. BG

ГОРЕЩИ ЛИНИИ НА МОН ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА, УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВАВ В СИТУАЦИЯТА НА КРИЗА, СВЪРЗАНА С COVID-19

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЩИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА COVID -19

 

 

Въпроси и отговори

В класа на детето ми има положителен за COVID-19 ученик. Трябва ли да изследвам детето си? Подлежи ли то на карантина? Кой и как преценява кои деца да бъдат под карантина? Възможно ли е карантината да отпадне, ако направя на детето си PCR тест и той е с отрицателен резултат?

 

–        Не, не трябва да изследвате детето си.

–   Вашето дете подлежи на задължителна карантина за 14 дни, ако се обучава в една паралелка с положителното дете или заболялото дете е от друга паралелка/училище, но е прекарало повече от 15 минути с Вашето дете в общи занимания.

–      При положителен случай на COVID-19 при ученик съответната регионална здравна инспекция извършва епидемиологично проучване в учебното заведение.

–    В хода на проучването здравните инспектори определят контактните лица (ученици, учители и персонал), които подлежат на карантина.

–    Прилагането на 14-дневна карантина е съобразено с продължителността на т.нар. инкубационен период при COVID-19. Това е времето, през което Вашето дете, след осъществен контакт с положително лице, може да развие симптоми на заболяването или да стане носител.

–  Провеждането на PCR тест, в който и да е ден преди изтичане на карантината, Ви дава информация за отсъствието или наличието на причинителя към момента на вземане на пробата за изследване, но не Ви гарантира, че новият коронавирус няма да предизвика оплаквания на следващия ден, например. Затова провеждането на PCR изследване не може да отмени карантината.

Мога ли да ходя на работа, в случай, че детето ми е под карантина? Имам ли право на болничен лист, в случай, че детето трябва да остане вкъщи, а аз да се грижа за него? Кой издава болничния лист? Ако е общопрактикуващият лекар – кой и как го уведомява, че заради положителен резултат в училище, моето дете е под карантина?

–        Да, в случай че Вашето дете е поставено под задължителна карантина, Вие може да ходите на работа.

–      Да, в случай че Вашето дете е поставено под задължителна карантина, Вие имате право на болничен лист, издаден от личния лекар на детето Ви.

–      Всяко лице, вкл. и дете, се поставя под карантина с предписание на съответната регионална здравна инспекция. Предписанието се връчва на родител/настойник.

–        Регионалната здравна инспекция ежедневно въвежда в Информационната система за борба с COVID-19 данните за карантинираните лица. Информационната система изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа. Целта е провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист, при необходимост.

Детето ми е ученик с доказан COVID-19. Трябва ли да уведомя регионалната здравна инспекция и/или училището на детето? Под карантина ли е цялото семейство или само детето? Кой преценява това, как и в какви срокове трябва да ме уведоми? Възможно ли е карантината да отпадне, ако направя на детето си PCR тест и той е с отрицателен резултат?

–    Информационната система за борба с COVID-19 автоматично информира съответната регионална здравна инспекция за всеки положителен резултат за COVID-19. Следва да информирате учебното заведение за отсъствието на детето Ви и причината за това.

– Всеки положителен случай, в зависимост от здравословното му състояние, се приема за лечение в болнично заведение, или се поставя под домашна изолация и лечение.

– Всички лица от семейството/домакинството се поставят под задължителна 14-дневна карантина. Всеки положителен случай на COVID-19 се проучва от регионалната здравна инспекция, която определя контактните лица, изготвя и връчва предписания за поставянето им под карантина.

–  Прилагането на 14-дневна карантина е съобразено с продължителността на т.нар. инкубационен период при COVID-19. Това е времето, през което Вашето дете, след осъществен контакт с положително лице, може да развие симптоми на заболяването или да стане носител. Провеждането на PCR тест, в който и да е ден преди изтичане на карантината, Ви дава информация за отсъствието или наличието на причинителя към момента на вземане на пробата за изследване, но не Ви гарантира, че новият коронавирус няма да предизвика оплаквания на следващия ден, например. Затова провеждането на PCR изследване не може да отмени карантината.

  Учител, преподавал на детето ми, е с COVID-19. Подлежи ли детето ми на карантина? Трябва ли да бъде изследвано за COVID-19 и за чия сметка? Ако има карантина – цялото семейство ли подлежи на нея? Отпада ли карантината, ако преди изтичането на 14-те дни направим на детето/на семейството PCR тест?

– При положителен случай на учител в учебно заведение се извършва епидемиологично проучване от съответната регионална здравна инспекция. В хода на проучването здравните инспектори определят контактните лица (деца, учители и персонал), подлежащи на карантина.

–    Здравните инспектори от съответната регионална здравна инспекция, с оглед спецификите на ситуацията, преценяват дали да се извърши изследване на учители/деца, осъществили по-продължителен контакт с положителното лице. Това се прави на база оценка на риска от последващо разпространение на заболяването в колектива.

–    Ако в хода на 14-дневната карантина се проявят клинични оплаквания за COVID-19, трябва да се свържете с личния лекар на детето и с регионалната здравна инспекция за проследяване и за организиране на пробонабиране.

–    Ако детето Ви е поставено под карантина като контактно на болен учител, Вие и останалите членове на семейството не подлежите на карантиниране.

–    Прилагането на 14-дневна карантина е съобразено с продължителността на т.нар. инкубационен период при COVID-19. Това е времето, през което Вашето дете, след осъществен контакт с положително лице, може да развие симптоми на заболяването или да стане носител. Провеждането на PCR тест, в който и да е ден преди изтичане на карантината, Ви дава информация за отсъствието или наличието на причинителя към момента на вземане на пробата за изследване, но не Ви гарантира, че новият коронавирус няма да предизвика оплаквания на следващия ден, например. Затова провеждането на PCR изследване не може да отмени карантината.

    Кой преценява дали децата/учителите/родителите да бъдат изследвани за COVID-19, кой заплаща изследванията?

– В хода на епидемиологичното проучване здравните инспектори от съответната регионална здравна инспекция, с оглед спецификите на ситуацията, преценяват дали да се извърши изследване на учители/деца, осъществили по-продължителен контакт с положителното лице. Това се прави на база оценка на риска от последващо разпространение на заболяването в колектива. Родителите и учителите не заплащат изследванията с PCR, разходите се покриват от държавния бюджет.

        Към кого да се обърнем, ако детето ни е поставено под карантина заради друго дете в детската градина/съученик/учител с положителен COVID-19, и забележим симптоми на коронавирусната инфекция?

–    При проява на клинични оплаквания за COVID-19 в хода на 14-дневната карантина трябва да се свържете с личния лекар на детето и с регионалната здравна инспекция за проследяване и организиране на пробонабиране.

      Мой колега от работа има COVID-19. Трябва ли да се самоизолирам и да спра детето си от детска ясла/детска градина/училище? Трябва ли да уведомя училището/градината/яслата? Трябва ли да си направя изследване с PCR тест и за чия сметка ще е то?

–   Ако в хода на проведено от регионалната здравна инспекция епидемиологично проучване се установи, че сте контактно лице на Вашия колега, Вие ще бъдете поставени под 14-дневна задължителна карантина, като Вашето дете не подлежи на карантиниране, поради което преценката дали да уведомите училището/градината/яслата е Ваша.

–   Ако в хода на 14-дневната карантина се проявят клинични оплаквания за COVID-19, трябва да се свържете с личния си лекар и с регионалната здравна инспекция за проследяване и организиране на пробонабиране.

    Ако класът/групата на детето ми е под карантина и ми е необходим болничен за гледане на детето, към кого следва да се обърна – към моя личен лекар или към общопрактикуващия лекар на детето?

–   Болничен лист за временна нетрудоспособност за гледане на карантинирано дете, вкл. и на здраво дете, върнато от детска градина или от училище заради карантина, се издава от общопрактикуващия лекар на детето. Следва да разговаряте с личния лекар по телефона още в деня на поставянето под карантина, за да уточните получаването на болничния лист. 

–  Информационната система за борба с COVID-19 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа, с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист, при необходимост.

  При дете с COVID-19 имат ли право и двамата родители на болничен лист?

–  При положителен резултат за COVID-19 при дете под карантина се поставят всички членове от семейството/домакинството, за което всеки здравноосигурен има право на болничен лист.

–    Информационната система за борба с COVID-19 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа. Целта е провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист.

      Кога РЗИ заплаща тестовете за COVID-19 на ученици и учители?

–  В хода на епидемиологичното проучване здравните инспектори преценяват дали да се извърши изследване на учители/деца, осъществили по-продължителен контакт с положителното лице. Това се прави на база оценка на риска от последващо разпространение на заболяването в колектива. В такива случаи изследването се заплаща от държавния бюджет.

–   Ако в хода на 14-дневната карантина се проявят клинични оплаквания за COVID-19, трябва да се свържете с личния си лекар / личния лекар на детето и с регионалната здравна инспекция за проследяване и организиране на пробонабиране. Изследването се заплаща от държавния бюджет.

Във връзка с динамичната епидемична обстановка от COVID-19 в страната Министерството на здравеопазването апелира родителите и обществото за отговорно здравно и социално поведение чрез спазване на мерките за използване на лични предпазни средства, физическа дистанция и хигиена.

Необходима е споделена отговорност и съпричастност от родителите по отношение спазване на мерките не само в училище, но и извън него, за да запазим децата по-дълго време заедно в клас.

Обща е отговорността ни за опазване здравето на околните, близките, възрастните и хората в риск.

 

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет разработени от Държавната агенция “Закрила на детето”

Наръчник за родители, разработен от Асоциация “Родители”

 

 

 

 

 

 

 
ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” – БУРГАС

ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

ПЪРВА СМЯНА – I, II, III, IV клас

  НАЧАЛЕН ЕТАП

 
 
ВТОРА СМЯНА – V, VI, VII клас 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С оглед на създалата се ситуация в България, заради пандемията от коронавирус ще работим с  всички учители, ученици, възпитатели и родители дистанционно.

Всеки ден ще намирате полезна за вас информация на сайта на училището, касаеща поведението на всеки в кризисна ситуация, теми свързани с детското развитие, тревожност, обучение и много други.

Предоставяме ви имейли:

[email protected] и [email protected],

фейсбук профил https://www.facebook.com/nadejda.d.panteleeva

тел. за контакт: 0879060854 – Н. Пантелеева – училищен психолог

за връзка с нас и договаряне на онлайн консултиране при нужда. Дистанционно ще осъществяваме общата подкрепа чрез екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти и чрез виртуални класни стаи, кодовете за които са ви изпратени в Shkolo.bg.

Вярваме, че въпреки обучението в електронна среда да е новост за всички, то ще стартира успешно и дори ще бъде интересно, ако погледнем на него като предизвикателство. Както вие, така и всички от екипа на ОУ “Васил Априлов“ – Бургас, сме загрижени за обучението на децата и правим всичко възможно това да се случи. Именно сега е моментът, в който всички трябва да се обединим и покажем, че заедно можем да победим без паника и излишни емоции, а чрез организираност, дисциплина и качествена комуникация.

Нека погледнем на ситуацията и от положителната й страна. Сега може да отдадете свободното си време на семейството и да направите всички онези приятни и весели неща, които отдавна отлагате. Живеем в изключително динамични времена и често чуваме от децата, с които работим, че родителите им нямат време за тях, защото са изморени след работа или често отсъстват, а малкото време, което успяват да отделят за тях е по отношение 

на уроците. Ето сега можете да се отдадете на семейни игри, да четете и разказвате приказки, да гледате семейни филми, да се храните всички заедно, да общувате без намесата на технологии. Това е качествено време, прекарано със семейството, което създава у децата усещане за безопасност и спокойствие.

 Вярваме, че всички заедно ще се справим! Бъдете силни, сплотени и отговорни! Вярвайте в успеха, действайте правилно и тоой ще дойде!

КАК ДА РАЗГОВАРЯТЕ С ДЕЦАТА СИ ЗА COVID – 19

ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА В ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ

COVID – 19  РОДИТЕЛСТВО

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА ГОВОРИТЕ С ДЕЦАТА СИ ЗА ИНТЕРНЕТ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ученическо облекло за ОУ “Васил Априлов” – Бургас

може да намерите във фирмения магазин

на АТМ – ООД с адрес: ул. “Ивайло” №37, гр. Бургас /до пазар Краснодар/.

Закупуване на ново облекло, подмяна или консултация.

Работно време: от 10 часа до 17 часа всеки ден /без събота и неделя/.

Информация и справки: GSM: 0898 698 703.