НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

“ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

Пряка и целенасочена подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен, популяризиране и мултиплициране на своите иновативни практики и продукти.
Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации чрез училищна мобилност, форуми, уеб-базираната платформа и създаване на мрежа на иновативните училища. 

МОДУЛ 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации
между училищата“

 

МОДУЛ 2: Форуми за иновации в образованието

ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” Е БЕНЕФИЦИЕНТ

ПО МОДУЛ 1. и 2 „МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И
МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ И ФОРУМИ ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

Дейности: 
Сключен договор за сътрудничество  и обмяна на иновации между иновативно Основно училище “Васил Априлов” – град Бургас и иновативно Основно училище “Д-р Петър Берон” -град Плевен

 

Сключен договор за сътрудничество  и обмяна на иновации между иновативно Основно училище “Васил Априлов” – Бургас и Основно училище “Христо Смирненски” – град Пазарджик

 

Срок на изпълнение: Срокът на действие на НП “Иновации в действие” за 2021 г.

 

 

ПЛАНИРАНИ МОБИЛНОСТИ:

10. 05. 2022 г. – 10. 06. 2022 г.

Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата:

 10.05.2022 г. – 13. 05. 2022 г.  учители и  ученици от ОУ „Васил Априлов“ – град Бургас ще наблюдават иновацията в начален и прогимназиален етап в ОУ “Д-р Петър Берон” – град Плевен;

10. 06. 2022 г. – 13. 06. 2022 г.  учители и  ученици от ОУ “Д-р Петър Берон” – Плевен и ОУ “Христо Смирненски” – град Пазарджик ще наблюдава иновация в прогимназиален етап в ОУ „Васил Априлов“ –  град Бургас ;