Logo

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

Loading

От 01.11.2019 г. до 03.11.2019 г. вкл. е ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ!
/на основание Заповед №РД 09-2148/27. 08. 2019 г. на
Министъра на образованието и науката/.
Учебните занятия продължават на 04. 11. 2019 г. по същия график.