Logo

Неучебни дни

VII клас

21 май 2014 г. Национално външно оценяване и прием Български език и литература / на основание Заповед N РД 09-1129/04.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката / 22 май 2014 г. Неучебен ден / на основание Заповед N РД 09-465/28.03.2014 г. на Министъра на образованието и науката / 23 май 2014 г. Национално външно оценяване и прием Математика / на основание [още]