Logo

Разглеждане работи по НВО

Loading

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ,

ЗАЕДНО С ВАШИТЕ РОДИТЕЛИ МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРОВЕРЕНИТЕ РАБОТИ В ПГЕЕ “К. ФОТИНОВ” –  БУРГАС

ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЕТ. 1, СТ. 4

МАТЕМАТИКА – ЕТ. 2, СТАЯ НА ДОВЕРИЕТО

28. 06. 2019 г. –  от  13,30 ч. – 17,30 ч.

01. 07. 2019 г. – от 9,00 ч. – 13,00 ч. 

                               от 13,30 ч. – 17, 30 ч.

02. 07. 2019 г. – от 9,00 ч. – 13,00 ч.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО