На вниманието на родителите!

201.jpg

НА 14 ЯНУАРИ 2015 г. от 18 часа ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА V, VI, VII КЛАС

В КЛАСНИТЕ СТАИ НА СЪОТВЕТНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВИ СРОК

НА УЧЕБНАТА 2014 / 2015 ГОДИНА.