Logo

На вниманието на родителите на седмокласниците!

7-клас

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 26.04.2016г. - вторник - 18 часа - Зала III етаж Дейности за НВО и ПРИЕМ на ученици след завършен VII клас в държавните и общински училища за учебната 2016/2017 година съгласно Наредба №11 / 28.03.20155г.  

На вниманието на ученици и родители!

Пролетна ваканция

НА основание ЗАПОВЕД №РД 09-1221/28.08.2015г. на Министъра на образованието и науката от 02.04.2016г. до 10.04.2016г. вкл. е ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ. Учебните занятия ПРОДЪЛЖАВАТ НА 11.04.2016г. по следния ГРАФИК: ПЪРВА СМЯНА ПГ - I, I клас, V, VI, VII клас ВТОРА СМЯНА ПГ - II, II, III, IV клас