Logo

ЗОП

Loading

Покана 1510 от 11.12.2015г.
Решение 326 от 11.12.2015г.
 
Решение №118 от 05.11.2015г.
Протоков №3 от 29.10.2015г.
Протокол №2 от 10.11.2015г.-1-6 стр.
Протокол №2 от 10.11.2015г.-7-12 стр.
Протокол №2 от 10.11.2015г.-13-20 стр.
 Съобщение за отваряне на ценови оферти
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Отговор-уточнение
Въпрос
ПОКАНА
Протокол за открита процедура по ЗОП
ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на Обществена поръчка
РАЗДЕЛ 1. Решение за откриване на процедура
РАЗДЕЛ 2. Обявление за обществена поръчка
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 – 14 към процедурата
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 – КСС
 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
 РАЗЯСНЕНИЕ – 1
Заповед N 810 / 14.09.2015 г. на Директора
Приложения към Заповед N 810 / 14.09.2015 г.
Покана – 14.09.2015 г.
 
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на ДОГОВОР за обществена поръчка
1 2 3 4 5
Решение за доставка на учебници и учебни помагала 2015/2016
Информация за плащания
 Заповед / решение – учебници – ОУ “Васил Априлов” – Бургас – 2015
 ПОКАНА  – учебници – ОУ “Васил Априлов” – Бургас – 2015
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО чл.8б от ЗОП
Решение – Закуски
Заповед N 442 от 01.09.2014 г. на Директора – Закуски
Приложение към Заповед N 442 от 01.09.2014 г.
Решение – Закуски
Заповед N 40 от 16. 09. 2013 г. на Директора – Закуски
 Приложение към Заповед 40 от 16. 09. 2013 г.
Решение – УСПЕХ
Заповед 244 от 28. 03. 2013 г. на Директора – Проект УСПЕХ
Приложение към Заповед 244 от 28. 03. 2013 г.
Документи към Заповед 244 от 28. 03. 2013 г.