ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, Съгласно Заповед РД -01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, присъственото обучение за учениците от V - ХII клас ще се проведе при спазването на следния график: от 18. 02. 2021 г. - 02. 03. 2021 г. присъствено се обучават учениците от V клас   Извън посоченият период учениците от VI и VII клас продължават да [още]

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, В меню Ученици / Олимпиади и състезания е публикуван списъкът на учениците от област Бургас, които са класирани за областен кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“  през учебната 2020/2021 година.  

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Уведомяваме Ви, че на основание Заповед № РД-09-3472/27. 11. 2021 г. на Министъра на образованието и науката, 03. 02. 2021  г. /сряда/ е определен замеждусрочна ваканция за  учениците от I – VII клас.   От 04. 02. 2021 г. /четвъртък/  започва втори учебен срок за учебната 2020/2021 година при следния дневен режим: I смяна - [още]

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА – ОБЩИНСКИ КРЪГ

Общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците от  V, VI и VII клас ще се проведе на 23.01.2021 г. (събота) Учениците, заявили желание е необходимо да  се явят и да заемат местата си не по-късно от 9:00 часа. Начало на олимпиадата – 9.30 часа. Продължителност – 4 часа. Олимпиадата се провежда при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА “ЗНАМ И МОГА”

Общинският кръг на олимпиадата "Знам и мога" за учениците от IV клас ще се проведе на 23.01.2021 г. (събота). Учениците, заявили желание е необходимо да  се явят и да заемат местата си не по-късно от 8:30 часа. Начало на олимпиадата – 9.00 часа. Продължителност – 2 учебни часа (80 минути). Олимпиадата се провежда при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.