ЗАПИСВАНЕ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На 04. 06. 2021 г. в 12,00 часа в Електронната система за записване в първи клас се обявяват резултатите от първо класиране на приетите в първи клас деца. След обявяване на резултатите Комисия, назначена със заповед на директора прави проверка на данните от Дирекция „Гражданска регистрация на населението“ от една страна и данните за посочените преференции [още]

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Националният кръг на олимпиадата по български език и литература ще се проведе на 06.06.2021 год. от 8.00 часа. Класираните за участие ученици следва да се явят в ОУ "Васил Априлов"- Бургас в 7.30 часа, като представят документ за самоличност и/или служебна бележка от училището, в което учат.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Разпределение на класираните ученици от VII клас място на провеждане ОУ "Васил Априлов" Разпределение на класираните ученици от XII клас място на провеждане  ОУ "Васил Априлов"

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ I – III КЛАС

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ I - III КЛАС 01. 06. 2021 г. - 07. 06. 2021 г.  9,00 - 12,00 ч. ДАТА КЛАС ТЕМА НА ПРОЕКТНАТА  ДЕЙНОСТ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 01. 06. 2021 г. вторник 9,00 ч. - 12,00 ч. I „Детство мое, на ръст едноетажно...“ 1.Парад на хвърчилата 2. Празнични песни и танци Двора на училището II Красивата стара архитектура на нашия град ул. ,Александровска“, ул.,,Богориди“, пл.Тройката, ул.,,Кирил и Методии“ сгради: БНБ, Община, Радиовъзел, жилищно-търговска [още]

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Със Заповед №РД-01-355/ 18.05.2021 г.  министъра на здравеопазването, считано от 31.05.2021 г. се възстановява присъственото обучение в училищата,  Учениците от V, VI и VII клас ще бъдат първа смяна. ГРАФИК за дневния режим за присъствено обучение първа смяна