Logo

На вниманието на родителите!

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 5, 6 и 7 клас 27 януари 2014 г. - 18 часа МЕЖДУВРЕМЕННО, ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ.

ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ

Грипна епидемия

ОТ 17. 01. 2014 г. ДО 22. 01. 2014 г. е обявена ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ на основание ЗАПОВЕД N 130 / 17. 01. 2014 г. на КМЕТА НА ОБЩИНА - БУРГАС. ЗА ПОСОЧЕНИЯТ ПЕРИОД СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ. Заповед за грипна епидемия