Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

На 05.02.2019г. /вторник/ е МЕЖДУСРОЧНА ВАКАНЦИЯ

/на основание Заповед №РД 09-1708/29.08.2018г. на
Министъра на образованието и науката/.


От 06.02.2019г. Графикът на учебния процес през ВТОРИ СРОК е както следва:

ПЪРВА СМЯНА –  I, V, VI, VII клас

ВТОРА СМЯНА – II, III, IV клас