Logo

Ден на розовата фланелка

Loading

27.02.2019г.

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

„Клас от приятели“
Денят е необикновен – навсякъде в училище се виждат деца и ученици в розови фланелки, с което показват своята съпричастност
към инициативите за Деня на розовата фланелка.
В Час на класа учениците коментират презентация за тормоза, видовете тормоз, как да реагират и избягват ситуации на агресия и при необходимост към кого да се обърнат, начини за намаляване на агресията.
Децата от I клас – игра „Заплитане на мрежа“,
от II клас – „Думи, които нараняват“. 
Учениците от III клас съчиняват „Добрата приказка“ и
„Добрите думи живееха в задружно семейство“.
IV клас – изработват хартиени розови фланелки с послания
за ученици и учители.
„Доброто сърце на Априлов“ – оформено сърце от учениците от Прогимназиален етап.