На вниманието на ученици и родители!

ГРАФИКЪТ на учебния процес от 4 март 2014 г. се променя както следва: ПЪРВА СМЯНА - ПГ, I, II, III И IV клас ВТОРА СМЯНА - V, VI VII клас

На вниманието на ученици и родители!

Олимпиада

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА "ЗНАМ И МОГА" - IV КЛАС 22 февруари 2014 г. - 9 часа НБУ "Михаил Лъкатник" - Бургас Класираните ученици следва да се явят в 8,30 часа в посоченото училище.

141 години от обесването на Левски

Васил Левски

Ако спечеля, печеля за цял народ — ако загубя, губя само мене си.

На вниманието на ученици и родители!

Олимпиада

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ VII КЛАС 19 февруари 2014 г. 13 часа Учениците следва да се явят в 12,45 часа в кабинет по Технологии