ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

ГРАФИКЪТ на учебните занятия от 23.05.2022 г. /понеделник/ до 27. 05. 2022 г. /петък/ ще бъде както следва:

ПЪРВА СМЯНА – I, II, III, IV клас

ВТОРА СМЯНА –  V, VI, VII клас

ДНИТЕ 24. 05. 2022 г. и 25. 05. 2022 г. са НЕУЧЕБНИ ДНИ:

24. 05.2022 г. /вторник/ – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – участие в тържественото шествие

25. 05. 2022 г. /сряда/ – на основание Заповед №РД 09-1804/31. 08. 2022 г. на Министъра на образованието и науката