1 юни 2014

1 юни

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ДЕЦА!

30 май 2014 г.

МОМН

ПРЕДОСТАВЕНА Е ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЛИНК: ФИНАНСИ - ЗОП

24 май 2014

Празник

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Неучебни дни

VII клас

21 май 2014 г. Национално външно оценяване и прием Български език и литература / на основание Заповед N РД 09-1129/04.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката / 22 май 2014 г. Неучебен ден / на основание Заповед N РД 09-465/28.03.2014 г. на Министъра на образованието и науката / 23 май 2014 г. Национално външно оценяване и прием Математика / на основание [още]

Важно съобщение

Важно!

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ! ОТ 19. 05. 2014 г. - понеделник УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК: ПЪРВА СМЯНА ПГ, I клас, V, VI, VII клас ВТОРА СМЯНА II, III, IV клас