Нашите учители – съвременни будители!

ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ от 01.11.2017г. до 05.11.2017г. /на основание Заповед №РД 09-4130/29.08.2017г. на Министъра на образованието и науката/ Учебните занятия продължават на 06.11.2017г. по същия график.  

Национална седмица на четенето

23 - 27 октомври 2017г. Провежда се в съответствие с Решение №541/26.09.2017г. на Министерски съвет за Национален план за действие през  2017/2018г. за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014-2020/.