На вниманието на родителите!

ПГ

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА  ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ЗА УЧЕБНАТА 2015 / 2016 ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА

31 МАРТ 2015 г. от 17,30 часа – Зала III етаж

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Важно съобщение!

Logo

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ЛИНГВИСТИЧНО КЕНГУРУ“

29 март 2015 г. – 11 часа – 75 минути

Учениците, заявили участие в ОУ „Васил Априлов“ – Бургас за Националното състезание „Лингвистично кенгуру“,  следва да се явят до 10,45 часа в сградата на училището.
Разпределение на учениците по зали – 29. 03. 2015 г.