Важно съобщение!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СПИСЪЦИТЕ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I и V КЛАС
ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ В УЧИЛИЩЕ ДО 05.08.2016г.

Лято, 2016

СЛЪНЧЕВА ВАКАНЦИЯ ЗА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ!

Ваканция!