21 ноември 2014 година

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

В БЪЛГАРИЯ СЕ ЧЕСТВА НА ПРАВОСЛАВНИЯ ПРАЗНИК

ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО ОТ 1929 година.

Въведение Богородично 21 ноември

 

16 ноември 2014 година

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ

НА ЖЕРТВИТЕ ОТ

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

СВЕТОВЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

ТОЛЕРАНТНИ ПОМЕЖДУ СИ –

ТОЛЕРАНТНИ КЪМ ДРУГИТЕ

Спри, детето запази! 897556__450