СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!

DSC01930 Благословен Великден!
 ПРАЗНИЧНИ ДНИ  ГРАФИК на учебните занятия от 03.05.2016г.
 от 29.04.2016г. до 02.05.2016г.  ПЪРВА СМЯНА – ПГ-II, I, II, III, IV клас
 /на основание чл.154 от Кодекса на труда/  ВТОРА СМЯНА – V, VI, VII клас

 

На вниманието на родителите на седмокласниците!

7-клас

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

26.04.2016г. – вторник – 18 часа – Зала III етаж

Дейности за НВО и ПРИЕМ на ученици след завършен VII клас

в държавните и общински училища за учебната 2016/2017 година

съгласно Наредба №11 / 28.03.20155г.