ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА
ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

21.01.2017г. /събота/ – 9 часа

Учениците от ОУ „Васил Априлов“ – Бургас – VII клас, които желаят да участват в олимпиадата, следва да се явят в сградата на училището на посочената дата в 8,40 часа.

ЧЕТВЪРТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Longman Competition

21.01.2017г. /събота/ – 9 часа

Регистрираните за участие учениците от ОУ „Васил Априлов“ – Бургас – IV, V, VI, VII клас, следва да се явят в сградата на училището на посочената дата в 8,40 часа.

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА
ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

22.01.2017г. /неделя/ – 9 часа

Учениците от ОУ „Васил Априлов“ – Бургас – VII клас, които желаят да участват в олимпиадата, следва да се явят в сградата на училището на посочената дата в 8,40 часа.

 

На вниманието на родителите!

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ
от  V клас и VII клас

 19 януари 2017г. – 18 часа