На вниманието на ученици и родители!

ГРАФИК

58982587_15013178_27-150x6

НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ОТ 30.11.2015г. – понеделник

58982587_15013178_27-150x6

ПЪРВА СМЯНА

ПГ-I, I клас, V, VI и VII клас – Прогимназиален етап

ВТОРА СМЯНА

ПГ-II, II, III и IV клас – Начален етап

58982587_15013178_27-150x6

 

16 ноември 2015 година

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

DSCN4487 ПРИНЦИПИ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА:
Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.
Един за всички, всички за един!
Рамките ограничават човешкия дух.
Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.
Не издигай стени!
Търпение, доброжелателност, разбиране.
Не бъди безразличен!
Обичай!
Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!
Това е да бъдеш ЧОВЕК!