НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – IV КЛАС

Уважаеми родители на ученици от I до IV клас, Във връзка с получено писмо от Държавен фонд „Земеделие“, Ви информирам, че предприемаме действия продуктите за периода на извънредното положение по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ да се разпределят между учениците в нашето училище. За периода от 13 март до 13 май на всеки ученик от [още]

СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

                 Нека Възкресението Христово донесе на всички здраве и благоденствие! СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!  

Резултати от областния кръг на олимпиадата по български език и литература

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Може да се запознаете с резултатите на учениците, явили се на областния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 22. 02. 2020 год.        Резултати на учениците от V клас Резултати на учениците от VI клас Резултати на учениците от VII клас Резултати на учениците от VIII - X клас Резултати на учениците от [още]

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, В секцията Родители / Съобщения са публикувани e-mail и телефон за връзка с училищния психолог и педагогическия съветник, както и подготвените от тях материали, касаещи поведението на всеки в кризисна ситуация, теми свързани с детското развитие, тревожност, обучение и много други.