Зависимости, сексуално и репродуктивно здраве

Ръководител:

Даниела Дамянова Пайташева

Старши учител и преподавател по

Биология и здравно образование

Ученици от 5, 6 и 7 клас