Logo

Проект УСПЕХ

Loading

Координатор за региона: Регионален инспекторат по образованието – Бургас.

На основание Заповед N РД 09 – 121 от 30. 01. 2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката

ОУ „Васил Априлов“ – Бургас е включено в изпълнението на

Проект BG05PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора.

Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти ( УСПЕХ )“