Logo

На вниманието на ученици и родители

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ 27 ноември 2013 г. - сряда - 18 часа - Начален етап 28 ноември 2013 г. - четвъртък - 18 часа - Прогимназиален етап ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ от 2 декември 2013 г. ПЪРВА СМЯНА - ПГ, 1 клас, 5, 6, 7 клас ВТОРА СМЯНА - 2, 3, 4 клас

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, В САЙТА НА УЧИЛИЩЕТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013 / 2014 ГОДИНА КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ВРЪЗКАТА За ученици - Олимпиади, състезания

31 октомври 2013

ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ от 01.11.2013г. до 03.11.2013г. / на основание Заповед Ν РД09-1129 от 04.09.2013г. на Министъра на образованието и науката / Учебните занятия продължават на 04.11.2013г. по следния график: I смяна - ПГ, 1, 2, 3, 4 клас II смяна - 5, 6, 7 клас МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЧЕРНО МОРЕ