Logo

Архив на автора

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОТНОВО ЗАЕДНО”

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Педагогическият съвет на училището взе решение за участие в НП „Отново заедно“. Определи броят на групите: 2 сборни групи за ученици в начален етап и 2 сборни групи за ученици в прогимназиален етап. Ръководители на ученическите туристически пътувания по Национална програма “Отново заедно”, МОН, 2021 година са Светла Филипова и Радка Ангелова – за начален [още]

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

От 01.11.2019 г. до 03.11.2019 г. вкл. е ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ! /на основание Заповед №РД 09-2148/27. 08. 2019 г. на Министъра на образованието и науката/. Учебните занятия продължават на 04. 11. 2019 г. по същия график.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

    Денят след изборите - 28. 10. 2019 г., ще бъде неучебен, но присъствен за учениците. В училище ще бъдат организирани и проведени занимания по интереси, спортни дейности, посещения на музеи и др., за което ще бъдете уведомени от класните ръководители на учениците! Заповед  и График за провеждане на организираните дейности с учениците на 28. 10. 2019 [още]