Logo

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОТНОВО ЗАЕДНО”

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Педагогическият съвет на училището взе решение за участие в НП „Отново заедно“. Определи броят на групите: 2 сборни групи за ученици в начален етап и 2 сборни групи за ученици в прогимназиален етап. Ръководители на ученическите туристически пътувания по Национална програма “Отново заедно”, МОН, 2021 година са Светла Филипова и Радка Ангелова – за начален етап, Марияна Димова и Радостина Иванова – за прогимназиален етап. Ученическото туристическо пътуване ще бъде в периода 23 август 2021 г. – 28 август 2021 г.

Заявления за включване на ученици в НП „Отново заедно“ ще се приемат онлайн на e-mail [email protected] от 08.07.2021 г. до 15.07.2021 г. Комисия, определена със заповед на директора на училището, ще извършва подбор за участие на ученици в НП “Отново заедно”, 2021 г., МОН въз основа на приетите с решение на педагогическия съвет критерии. Критериите са описани в заявлението.

Следва всеки родител, който кандидатства, да попълни заявлението и да приложи документи, където е необходимо. Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по критериите и ще внесе списъка на класираните 48 деца за вземане на решение от педагогическия съвет.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕНИК В НП “ОТНОВО ЗАЕДНО”