16 ноември 2014 година

Спри, детето запази!

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ СВЕТОВЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА ТОЛЕРАНТНИ ПОМЕЖДУ СИ - ТОЛЕРАНТНИ КЪМ ДРУГИТЕ  

На вниманието на ученици и родители!

Черно море

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД N РД 09 - 1359/29. 08. 2014 г. 31 ОКТОМВРИ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЧЕРНО МОРЕ от 31. 10. 2014 г. до 02. 11. 2014 г. вкл. е ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ. УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ НА 03. 11. 2014 г. понеделник - по следния ГРАФИК: ПЪРВА СМЯНА - ПГ, I, II, III, IV клас - Начален етап ВТОРА [още]

На вниманието на ученици и родители!

Международен ден на учителя

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД N РД09-1397/11. 09. 2014 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 6 ОКТОМВРИ 2014 г. Е НЕУЧЕБЕН ДЕН ЗА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ. УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ НА 7 ОКТОМВРИ 2014 г, ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК: ПЪРВА СМЯНА - ПГ, ПЪРВИ КЛАС, ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ВТОРА СМЯНА - НАЧАЛЕН ЕТАП