Logo

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – IV КЛАС

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Утре 16. 11. 2021 г. /вторник/, учениците от I – IV клас, родителите, на които са подали декларация за съгласие за тестване, ще започнат присъствени учебни занятия. 

Началото на учебните занятия не се променя и е както следва:

I клас – 8,00 часа

II клас – 7,50 часа

III клас – 7,40 часа

IV клас – 7,30 часа

След тестването на учениците е осигурено време за закуска.

Напомняме, че 30 минути преди тестването, учениците не трябва да са пили течности и да са се хранили.

Краят на учебните занятия се запазва в същия час според седмичното разписание.

Учениците от I -IV клас, родителите на които не са дали съгласие за тестване  ще се обучават от разстояние в електронна среда.

Учениците от V – VII клас продължават да се обучават от разстояние в електронна среда.