Logo

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Моля, да се запознаете със съдържанието на  писмо с вх. РД- 16-601/11. 11. 2021 г. от акад. Николай Денков – министър на образованието и науката:

ДО
НАЧАЛНИЦИТЕ НА 

РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 
Относно: Осигуряване на бърз неинвазивен антигенен тест за доказване на COVID-19, извън посочените вече в декларациите за съгласие 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,

Във връзка с невъзможността да се доставят договорените количества от един от посочените в декларациите за съгласие бързи неинвазивни антигенни тестове за доказване на COVID-19 разчитаме на Вашето съдействие директорите на училищата с ученици от 1.-4. клас в областите Пловдив, Русе, Бургас и Враца да информират родителите за възможността техните деца да бъдат изследвани сV-check 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit, получил одобрение от Министерството на здравеопазването, със същите характеристики и от същия тип – с проба от слюнка, пуснат на пазара в България по реда на Закона за медицинските изделия и с оценено съответствие със съществените изисквания на Директива 98/79/ЕО за диагностичните медицински изделия. 

Демонстрационен клип за изследване с V-check 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kitможе да се види на следния линк: https://youtu.be/xev2c_oNzEc

С цел оперативност и при зачитане на правото на информиран избор родителите на ученици в начален етап в училищата в четирите области, които, след запознаване с посочения бърз неинвазивен антигенен тест за доказване на COVID-19, не изразят изричен отказ до 14 часа на 12 ноември 2021 г. (петък), ще се считат за дали съгласие за изследване на децата им с него.

Отчитайки възможността родители на ученици в 1.-4. клас от цялата страна да пожелаят включване на децата им в присъствено обучение във всеки следващ момент, прилагаме допълнени образци на декларации за съгласие (Приложение № 1 и Приложение № 2). 

 

При промяна на Вашето решение, което  сте декларирали във вече представената Декларация, моля, да уведомите класните ръководители незабавно.

С уважение,

МАРИЯНА СТЕФАНОВА

Директор

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Loading

 

 

 

 

Уважаеми родители,

на основание Заповед № РД 09-3472/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката,

Коледната ваканция за учениците е от 22.12.2020г. до 03.01.2021г./вкл./.

От 04.01.2021г./понеделник/, учениците от I до IV клас са на присъствено обучение в училище по утвърдения учебен график.

Учениците от V до VII клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда.

На всички Вас и Вашите семейства, пожелаваме весели коледни и новогодишни празници!

Бъдете здрави!

МАРИЯНА СТЕФАНОВА

Директор