Logo

ОБУЧЕНИЕ В Е-СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че считано от 08.11.2021 г. (понеделник) ВСИЧКИ ученици от I – VII клас ще се обучават в електронна среда от разстояние. Мерките са съобразени с т. 18  от  Заповед № РД-01-890 от 03.11.21 г. на министъра на здравеопазването: “преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата във всички общини с достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население.”

Въведените противоепидемични мерки може да не се прилагат, ако на по-късен етап в училището  бъдат изпълнени условията по т.20 на същата заповед: „Въведените противоепидемични мерки по т. 18 и 19 може да не се прилагат и учениците могат да провеждат присъствени учебни занятия в съответните училища, ако са изпълнени следните условия:

а) създадена е организация за провеждане на място в училище на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове два пъти в седмицата (понеделник и четвъртък) на учениците от съответните класове (които провеждат присъствено обучение) и на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване;

б) в случай на несъгласие на родителите/настойниците/попечителите за провеждане на изследване за COVID-19, ученикът не се допуска до присъствено обучение и му се осигурява възможност за обучение от разстояние в електронна среда.“

 

Обучението от разстояние в е-среда ще се осъществи по утвърденото седмично разписание и при следния график:

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – I – IV КЛАС ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ В ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – I – IV КЛАС
1 час 8,30 ч. – 8,50 ч. 1 час 13,00 ч. – 13,20 ч.
2 час 9,00 ч.  – 9,20 ч. 2 час 13,30 ч.  – 13,50 ч.
3 час 9,50 ч. – 10,10 ч. 3 час 14,20 ч. – 14,40 ч.
4 час 10,20 ч. – 10,40 ч. 4 час 14,50 ч. – 15,10 ч.
5 час 10,50 ч. – 11,10 ч. 5 час 15,20 ч. – 15,40 ч.
6 час 11,20 ч. – 11,40 ч. 6 час 15,50 ч. – 16,10 ч.

 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – V – VII КЛАС ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ В ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – V – VII КЛАС
1 час 13,00 ч. – 13,30 ч. 1 час 08,30 ч.  – 09,00 ч.
2 час 13,40 ч.  – 14,10 ч. 2 час 09,10 ч. – 09,40 ч.
3 час 14,30 ч. – 15,00 ч. 3 час 10,00 ч. – 10,30 ч.
4 час 15,10 ч. – 15,40 ч. 4 час 10,40 ч. – 11.10 ч.
5 час 15,50 ч. – 16,20 ч. 5 час 11,20 ч. – 11,50 ч.
6 час 16,30 ч. – 17,00 ч. 6 час 12,00 ч. – 12,30 ч.
7 час 17,10 ч. – 17,50 ч.