Logo

ВТОРОКЛАСНИЦИ УЧАСТВАХА В “ДЕНЯТ НА ПРОФЕСИИТЕ”

Loading

На 14 октомври 2022г.  по време на иновативния модул второкласниците от ОУ „Васил Априлов“ участваха в Интерактивен урок на тема: „Професията на моите родители“.

Родители на учениците от II а, б, в, г класове запознаха децата със своите професии по много увлекателен начин. Сред тях имаше фризьор, архитект, капитан на кораб, журналист, козметик, полицай, мениджър и преподавател от Университет „Проф. д-р. Асен Златаров“ , катедра Екология.

Гостите демонстрираха моменти от своята работа и помогнаха на учениците да достигнат до същността на професията им, благодарение на разнообразни игри и задачи. Успяха да предизвикат  любопитство, усмивки и силен интерес у децата.

„Денят на професиите“ даде възможност за запознаване на учениците със света на възрастните и ползата от техните професии, мотивация и желание за усвояване на нови знания и умения, и приобщаване на родителите към училищния живот.