Logo

СЕДМИЦА НА ПРОЕКТНАТА РАБОТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Loading

Седмицата 15 – 23 ноември премина под знака на проектната работа по биология и здравно образование.

Учениците от 7 клас създадоха цветни модели на едноклетъчни организми, които се изучават в часовете по „Биология и здравно образование“. Така те направиха видим, невидимия свят от микроорганизми и протисти. Всеки проект бе представен по интересен начин, с включване на факти за устройството и начина на живот на бактерии, Обикновена амеба, Опашато чехълче, Зелена еуглена. Участниците проявиха креативност относно използваните материали за изработване на моделите – тесто, моделин, прежда, гъба за измиване и др.

Методът на моделирането е класически метод на обучение, който е изключително подходящ при усвояване на трудно и абстрактно учебно съдържание по природни науки. Изработването на модел е сложен и продължителен процес. Той изисква предварително задълбочено проучване, осмисляне на различни страни на моделирания обект, творческо представяне в модел и презентиране. Възможността да се направи видим един свят от невидими без микроскоп организми, определя моделирането като незаменим метод, при изучаването на света на невидимите форми на живот.