Logo

ОТКРИТ УРОК НА ТЕМА “ГРАЖДАНИН СЪМ НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

Loading

Открит урок на тема “Гражданин съм на България и Европейския съюз” се проведе в 3б клас с класен ръководител г-жа Флоринда Радева.

Гости бяха родители, студенти,  преподаватели и ръководството на училището в лицето на г-жа Стефанова.

Учениците показаха инициативност и предприемчивост, използваха своя опит и знания от иновативните уроци от втори клас.

Използвани бяха различни учебни образователни сайтове и интерактивни екипни задачи. Направиха си европейски паспорти на граждани под 14 години. Търсиха по карта териториите на европейските държави и ги свързаха със столиците. Поставиха точното знаме – един от символите на държавността. Подредиха и групираха правата и задълженията ни като български и европейски граждани.

Съчетаването  на традиционни и иновативни методи на обучение, използването на разнообразни дейности в урока, е гарантиран успех за придобиване на възможно най-широк спектър от ключови компетентности.