Logo

ОТКРИТ УРОК НА ТЕМА „ 31 ОКТОМВРИ – ДЕН НА ЧЕРНО МОРЕ“

Loading

Откритите  бинарни уроци по математика и физическо възпитание и спорт в шести клас бяха на темата ,,Денят на Черно море –  Предай нататък“,  с преподаватели старши учител в прогимназиален етап и преподавател по математика г-жа Таня Богашева и преподавателя по физическо възпитание и спорт г-н Георги Иванов. Срещите се проведоха на 27 и 28 октомври, на открито, под формата на щафетни и състезателни ролеви игри изпълнени с много емоции и позитивни преживявания.

Гости бяха родители, бивши и настоящи ученици на училището, преподаватели и ръководството на училището в лицето на г-жа Марияна Стефанова, г-жа Велина Александрова и г-жа Галина Костова.

Учениците показаха как прилагат знанията си по математика и физическо възпитание и спорт в ситуация на неформална учебна среда чрез екипна работа. В бинарните уроци теоретичните знания и практическите умения се формират неразделно. Наличието на два източника на информация стимулира учащите се да се включват активно в учебната среда, да сравняват различни гледни точки, да изразяват свое мнение и отношение. По време урокa, шестокласниците имаха възможност не само да овладеят много по-голям обем от информация в сравнение с традиционния, а и да развият и усъвършенстват своите комуникативни умения като проявят инициативност и творчество.