Logo

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Loading

Ученици и учители от три училища гостуваха в ОУ “Васил Априлов” в периода 15.05.-18.05.2023 г. по Национална програма “Иновации в действие”, Модул 1 “Мобилности за популяризиране и мултиплициране на добри училищни иновации”. Национална програма „Иновации в действие“ дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища -партньори от цялата страна.

През тази учебна година иновативното партньорско училище е ОУ„Свети Патриарх Евтимий“ – гр.Пещера, а другите две неиновативни училища в групата са ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“ – с.Градница, Обл. Габрово и ОУ„Стефан Стефанов“ – с.Елин Пелин, Обл.София.
С кратка музикална програма казахме „Добре дошли“ на нашите гости.
Директорът на училището, г-жа Марияна Стефанова, запозна присъстващите с историята, традициите и постиженията на училището ни.
Г-жа Велина Александрова, заместник-директор представи иновацията в прогимназиален етап „Математика за всеки“, чиято основна цел е въвеждане на нова организация за провеждане на учебния процес в часовете по разширена подготовка по математика в прогимназиален етап – „обучение на три нива“, чрез което да се осигурят по-добри възможности за качествено и достъпно образование в съответствие с индивидуалните потребности и способности на учениците.
Гостите ни наблюдаваха два открити урока по математика в V в клас на тема: „Куб или паралелепипед“ с преподавател г-н Димо Делибалтов и в VI а клас на тема: „Формата на водата“ с преподавател г-жа Станка Стефанова.
Г-жа Елза Василева, старши учител в начален етап и член на екипа за реализиране на иновацията в начален етап „Ученици – Граждани – Личности“ представи иновацията, чиято цел в нетрадиционна учебна среда да се формира система от знания, практически умения и компетентности за създаване на по-творческа, интересна и значима личност. Иновативните елементи са по отношение на съдържанието на обучението по Околен свят /Родинознание в I и II клас.
Гостите наблюдаваха уроци по ФУЧ – Родинознание в I а клас с г-жа Даниела Хомондозлиева, в I б клас с г-жа Радостина Ралева и в I в клас с г-жа Мария Колева на тема: „Мисли и планирай“. С учениците от II в клас с г-жа Офелия Пенева гостите присъстваха на урок на тема: „Защитени местности – практическа работа“ като посетиха Атанасовско езеро.
Конферирани бяха наблюдаваните уроци в прогимназиален и начален етап.
С екипите на иновациите от начален и прогимназиален етап бяха обсъдени иновативните практики, трудности, предизвикателства, както по отношение на реализирането на практиките, така и по отношение на организационни и административни въпроси.

Гостите посетиха Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“, Културен център „Морско Казино“, еко пътека Атанасовско езеро, морската градина.
В заключение всички участници в мобилността, екипите на иновативните практики се обединиха около идеята, че иновациите имат място в учебния процес, всяка иновативна практика провокира креативността и творческите изяви на учители и ученици и са възможност за добро партньорство и сътрудничество между училищата в страната, което от своя страна е новата визия на модерното образование.