Logo

ИЗЛОЖБА “АПРИЛОВЦИ – НАСЛЕДНИЦИ НА ТРАДИЦИИТЕ”

Loading

Българският фолклор е неизчерпаема съкровищница от мъдрост, естетика и добродетели. Приобщаването на учениците от втори клас към националните ценности и традиции се осъществява най-вече в часовете по проект “Ученици, граждани, личности”. С огромно желание учениците пресъздадоха традиционни празници и обичаи, изработиха кукли в национални носии, шарени черги, кукерски маски, макети на къщи и др., които подредиха в изложба , посветена на патронния празник на училището.
Благодарим за изключителното партньорство на родителите!