Logo

На вниманието на ученици и родители!

ЗИМНА ВАКАНЦИЯ от 04.02.2017г. до 08.02.2017г. вкл. /на основание Заповед №РД-09-1168/19.08.2016г. на Министъра на образованието и науката/ Учебните занятия продължават на 09.02.2017г. - ВТОРИ СРОК  на учебната 2016/2017 година по следния график: ПЪРВА СМЯНА I клас, Прогимназиален етап - V, VI, VII клас ВТОРА СМЯНА Начален етап - II, III, IV клас  

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА   "ЗНАМ И МОГА" 28.01.2017г. /събота/ – 9 часа Учениците от ОУ „Васил Априлов“ – Бургас – IV клас, които желаят да участват в олимпиадата, следва да се явят в сградата на училището на посочената дата в 8,40 часа. ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 28.01.2017г. /събота/ – 9 часа Учениците от ОУ [още]