Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

Във връзка с провеждане на Национално външно оценяване –
VII клас

/на основание Заповед №РД 09-1167/19.08.2016г. на
Министъра на образованието и науката/

ГРАФИКЪТ на учебните занятия от 17.05.2017г. – СРЯДА, до края на учебната 2016/2017 година е както следва:

ПЪРВА СМЯНА I клас, V, VI, VII клас – Прогимназиален етап
ВТОРА СМЯНА II, III, IV клас – Начален етап