Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – VII клас

19.05.2017г. – 10 часа БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
22.05.2017г. – 10 часа МАТЕМАТИКА

УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII клас СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ В УЧИЛИЩЕ В 9,15 часа.

Посочените ДАТИ са неучебни дни
/на основание Заповед №РД 09-1168/19.08.2016г.
на Министъра на образованието и науката/.